8. Europejska Konferencja Pszczelarska

Bez tytułu

 

Szanowni Państwo

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, będące oficjalnym partnerem

  1. Europejskiej Konferencji Pszczelarskiej, serdecznie zaprasza na pierwsze tego typu międzynarodowe wydarzenie pszczelarskie BEECOME 2021.

 

 

European Beekeeping Congress BEECOME to jedno z największych wydarzeń europejskiej branży pszczelarskiej, od lat wspierane przez czołowe autorytety światowego pszczelarstwa. W tym roku, konferencja odbędzie się w całości za pośrednictwem łączy internetowych, umożliwiając udział w międzynarodowej konferencji każdemu pasjonatowi pszczelarstwa na świecie. Organizowana w dniach 20-21 listopada konferencja, to doskonała okazja do wzięcia udziału w dyskusji pomiędzy najbardziej wykwalifikowanymi naukowcami, stowarzyszeniami pszczelarskimi, przedstawicielami weterynarii oraz organizacjami zrzeszającymi pszczelarzy z całej Europy. Beecome to odpowiedź na wciąż rosnące zainteresowanie gospodarką pasieczną, a także wspólne podejście do  problemów współczesnego pszczelarstwa pod okiem ekspertów.

Inicjatywa powstała w 2012 roku we Francji, jako odpowiedź na wciąż rosnące zainteresowanie tematyką pszczelarską. Założycielami Europejskiego Kongresu Pszczelarskiego BEECOME są: Henry  Clement - prezydent Union Nationale de l'Apiculture Française (UNAF), Etienne Bruneau - Centre Apicole de recherche et Information (CARI) oraz Karl-Rainer Koch - Eurpean Professional Beekeeper Association (EPBA).

W tym roku oficjalnym partnerem BEECOME 2021 jest Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, zajmujące stanowisko światowego lidera w produkcji sprzętu pszczelarskiego z dystrybucją w ponad 70 krajach. Firma niejednokrotnie została nagrodzona za swoją działalność oraz innowacyjne projekty w wielu prestiżowych konkursach. Podczas  samej Apimondii, została wyróżniona wśród innych krajów łącznie 10 medalami. Jako marka z ponad 25-letnim stażem, posiada szerokie doświadczenie w organizacji wszelkiego rodzaju eventów branżowych, w tym także webinariów prowadzonych za pośrednictwem platformy internetowej. Organizacja wydarzenia BEECOME to dla firmy kolejne przedsięwzięcie mające na celu rozwój  działalności o  nowe projekty. Tym samym przypadający na listopad 2021 Europejski Kongres Pszczelarski, to także okazja do promocji naszego kraju na międzynarodowej arenie rynku pszczelarskiego. Ma to wyjątkowe znaczenie podczas obecnych starań Polski o organizację Apimondii 2025 na terenie kraju, w których czynny udział bierze także firma Łysoń. To właśnie wieloletnie doświadczenie na rynku zagranicznym, gwarantuje jakość przedsięwzięć podejmowanych przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, doskonale odnajdujące się w międzynarodowych relacjach.

Dotychczas konferencja odbyła się we Francji, Rumunii, Belgii, Niemczech, Szwecji, Włoszech i Austrii, gdzie spotkała się ze sporym zainteresowaniem, nie tylko hodowców pszczół ale także lokalnych i zagranicznych mediów. Każdorazowo program konferencji dostosowany został do obecnych

problemów europejskiej gospodarki pasiecznej. Wśród poruszanych dotychczas tematów, znalazły się m.in.: fałszowanie produktów pszczelich, stosowanie pestycydów i inne problemy związane z intensywnym rolnictwem, integracja zapylaczy jako narzędzia kontroli, ochrona lokalnych ras pszczół, produkty pszczele - klucz do zachowania zdrowia -  Api-odżywianie, Varroa destructor  oraz inne zagrożenia w pasiece.

W związku z istniejącą obecnie na świecie sytuacją pandemiczną, organizacja Europejskiego Kongresu Pszczelarskiego BEECOME zostanie w tym roku zmodernizowana pod kątem wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 2021 roku konferencji nie będzie towarzyszyła typowa wystawa sprzętu pszczelarskiego, a same wykłady zostaną przeprowadzone w formie on-line, zapewniając uczestnikom wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Wśród prelegentów Beecome2021 znajdą się m.in.  Dr.  Peter  Kozmus,  Dr.  Fani  Hatjina, oraz   Prof.   Dr.    Martin    Giurfa,    a    także    przedstawiciele    polskiej    kadry    naukowej    jak dr hab. Małgorzata Bieńkowska, dr Anna Gajda czy dr hab. Dariusz Gerula, omawiający podczas poszczególnych prezentacji osobne problemy i zagadnienia dotyczące europejskiego rynku pszczelarskiego. 12 wykładów transmitowanych za pośrednictwem łączy internetowych, zostanie wzbogaconych dodatkowym klubem dyskusyjnym, mającym na celu wymianę informacji oraz doświadczenia pomiędzy uczestnikami konferencji.

Podczas tegorocznej Konferencji Pszczelarskiej zostaną poruszone podczas wykładów następujące tematy:

dr Piotr Mędrzycki

Ku prawdziwemu dobrostanowi pszczół – wspólny wysiłek nauki i praktyki

Lotta Fabricius

Wyniki badania B-RAP

dr Piotr Semkiw

Sektor pszczelarski w Polsce

dr hab. Dariusz Gerula

Przypadek pszczelarstwa ekologicznego w Polsce i jego perspektywy na przyszłość

Etienne Bruneau

Nowe wyzwania dla pszczelarstwa: zmiany klimatyczne i dobrostan pszczół

Prof. Dr. Martin Giurfa

Feromony pszczoły miodnej jako czynniki poznawcze: niespodziewana rola poza komunikacją wewnątrzgatunkową

dr hab. Małgorzata Bieńkowska

Czy możliwa jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na warrozę?

lek. wet. Andrzej Bober

Obrót pszczołami – łatwo, czy trudno ? Przepisy Unii Europejskiej (UE) i wytyczne OIE dotyczące obrotu pszczołami w obrębie i spoza UE.

dr n. wet., lek. Wet. Anna Gajda

Choroby pszczół a zmiany klimatyczne

PhD Daniela Laurino

Zagrożenie dla Europy ze strony Vespa velutina

Dr. Fani Hatjina

Wyniki ogólnoeuropejskiego eksperymentu dotyczącego interakcji genotyp-środowisko

Dr. Peter Kozmus                  Pszczelarstwo w Słowenii - przykład zrównoważonego rozwoju i sukcesu

Jako że BEECOME to również inicjatywa promocji przedsiębiorstw oraz instytucji z zakresu branży pszczelarskiej, podczas wydarzenia zostaną udostępnione show-roomy, a więc wirtualne stoiska dla firm, umożliwiające uczestnikom prezentację własnej działalności oraz najnowszych możliwości technologicznych wspierających rozwój europejskiej gospodarki pasiecznej, w zamian za dotychczasową ekspozycję stacjonarną.

Całe wydarzenie zostanie tłumaczone symultanicznie na język polski, angielski oraz rosyjski, umożliwiając tym samym uczestnictwo tysiącom pszczelarzy z całego świata. Bogate treści prezentowane przez międzynarodowych ekspertów, będą miały okazję zostać przedyskutowane nie tylko wśród kadry dydaktycznej wydarzenia, ale także w chacie ogólnym między uczestnikami kongresu. European Beekeeping Congress BEECOME to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń pszczelarskiego świata, mające znaczący wpływ na rozwój świadomości pszczelarskiej wśród właścicieli europejskich pasiek. Tym razem konferencja, z racji na swój wirtualny charakter, ma szanse osiągnąć największy zasięg w historii BEECOME, angażując pszczelarzy nie tylko z Europy.

Jako oficjalny partner tegorocznego spotkania, zależy nam na dotarciu do jak największej liczby pszczelarzy. Dlatego też będziemy wdzięczni za wszelką pomoc z Państwa strony, odnośnie rozpowszechnianie informacji o zbliżającej się konferencji. Jeśli tylko wyrażacie Państwo chęć współpromocji wydarzenia, chętnie prześlemy pakiety zawierające treści informacyjne oraz materiały graficzne, sygnowane oficjalnym logo Beecome 2021. Z racji na międzynarodowy zasięg kongresu będziemy wdzięczni za wszelkie działania promocyjne, zarówno za pośrednictwem social mediów, stron internetowych, mailingu, czy wszelkich innych kanałów komunikacyjnych, którymi Państwo dysponujecie. Zachęcamy także do udostępniania linku oficjalnej strony beecome2021.pl, co znacząco ułatwi zainteresowanym rejestrację, a także możliwość śledzenia aktualności o zbliżającym się wydarzeniu.

Z pozdrowieniami Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń