KZP Nowy Sącz
ul. Długosza 70, 33-300 Nowy Sącz
tel sklep: +48 18 44 22 953
tel biuro: +48 699 862 949
SKLEP PSZCZELARSKI:
Pn - Pt - 8:00 - 17:00
Sobota - 8:00 - 13:00
12 kwi 2024

BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – PSZCZELARZ

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej ogłasza rekrutację na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – pszczelarz oraz rolnik

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to forma kształcenia umożliwiająca:

– nabycie uprawnień do wykonywania danego zawodu lub potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych dokumentem;

– podniesienie swoich kwalifikacji i uzupełnienie wiedzy w danym zawodzie;

– zdobycie nowego zawodu;

– rozwijanie swoich pasji, zainteresowań;

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie wykształcenia podstawowego /oraz ważnego prawa jazdy kategorii B/.

Kursy są bezpłatne. Czas trwania uzależniony jest od wybranego kierunku i zamyka się w ciągu roku szkolnego.

Po ukończeniu KKZ słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych. Kursant może przystąpić do egzaminu OKE, a po jego zdaniu otrzymuje świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w wybranym zawodzie.

Pszczelarz:

  • Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (ROL.03, wcześniej RL.04/R.4);
  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (ROL.09, wcześniej RL.17/R.17);

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz uzyskanie kwalifikacji Pszczelarza umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w pasiekach na terenie całego kraju bądź prowadzenie własnej, profesjonalnej działalności pszczelarskiej.

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego oraz uzyskanie kwalifikacji Technika Pszczelarza umożliwia m.in.: prowadzenie własnej pasieki, podjęcie zatrudnienia w pasiekach lub firmach produkujących oraz przetwarzających miód i produkty pszczele.

Rolnik:

  • Prowadzenie produkcji rolniczej (ROL.04, wcześniej RL.03/R.3),
  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (ROL.10, wcześniej RL.16/R.16).

Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych /ROL.04/ umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik. Dokumenty dają kwalifikacje rolnicze i są uznawane w Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Kształcenie w zawodzie Rolnik pozwala nabyć wiedzę i umiejętności dotyczące  m.in.: uprawy ziemi, obsadzenia, pielęgnowania roślin oraz ich zbioru, dobrania odpowiedniej gleby, nawozów i maszyn do określonej uprawy, używania środków polepszających jakość plonów, zdiagnozowania ewentualnych chorób roślin i rozpoznawania szkodników.

Kształcenie w zawodzie Technik rolnik pozwala nabyć wiedzę i umiejętności dotyczące  m.in.: prac związanych z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych, organizacją i nadzorowaniem prac związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich, prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej, dokonywanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych, kontroli roślin, rozpoznanie chorób lub szkodników zagrażających plonom.

Zachęcamy do składania dokumentów (dostępne w zakładce rekrutacja) na stronie https://nawojowa.edu.pl/

  • kwestionariusza,
  • podania,
  • klauzuli informacyjnej,

na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie PSZCZELARZ (612302ROL.03 prowadzenie produkcji pszczelarskiej)  oraz w zawodzie ROLNIK (613003/ ROL.04 prowadzenie produkcji rolniczej), które będą organizowane bezpłatnie przez naszą szkołę w roku szkolnym 2024/2025.

Czas trwania kursów: wrzesień 2024 – kwiecień 2025. Po ukończeniu kursów słuchacze mogą przystąpić do egzaminów zawodowych z poszczególnych kwalifikacji.

W czerwcu br. przewidziane jest spotkanie organizacyjne.

Tagi: