Konkurs pasiek KZP 2019

 

Karpacki Związek Pszczelarzy ze wsparciem finansowym Województwa Małopolskiego oraz Sponsorów realizuje coroczny Konkurs pasiek, w którym laureaci otrzymają cenne nagrody i przyznany zostanie tytuł Pasieki Roku 2019.

 

Fotorelacja z wizytacji konkursowych pasiek - TUTAJ

Protokół Komisji Konkursu - TUTAJ

KRYTERIA OCEN PASIEK

Podczas wizyty  komisja konkursowa dokona oceny punktowej biorąc pod uwagę następujące  elementy:

- lokalizacja pasieki i wrażenie ogólne,

- urządzenie i wyposażenie  pasieczyska, stan uli ,

- stan i wyposażenie pracowni,

- rejestracja sprzedaży bezpośredniej lub zgłoszenie rolniczego handlu

detalicznego,

- prawidłowa gospodarka pasieczna,

- wymiana matek, i hodowla na własne potrzeby,

- walka z chorobami i szkodnikami pszczół,

- rodzaj prowadzonej gospodarki /stacjonarna, wędrowna/,

- promowanie Apiterapii ( np. posiadanie domku do oddychania powietrzem ulowym)

- ogródek pszczelarski, innowacje własnego pomysłu,

- prowadzenie kroniki, strony internetowej pasieki,

- wysokość zbiorów miodu i reklama własnych produktów pasiecznych,

- prenumerata czasopism pszczelarskich,

- udział pszczelarza w życiu związkowym,

- pszczelarskie kwalifikacje zawodowe,

- posiadanie księgozbioru pszczelarskiego,

- zabytkowe lub ozdobne ule i sprzęt pasieczny,

- staż pracy w pszczelarstwie,

- kultywowanie tradycji pszczelarskich,

- ewentualnie inne elementy nie wymienione powyżej

 

UWAGA !  Pasieki będą ocenianie w trzech kategoriach:

- pasieki małe do – 20 pni pszczelich,

- pasieki średnie – 21 do 40 pni pszczelich,

- pasieki duże – powyżej 40 pni pszczelich.

Pasieka Roku 2019 zostanie wyłoniona bez względu na kategorię pasiek.

 

Komisja oceniać będzie tylko pasieki pszczelarzy zrzeszonych w Karpackim Związku Pszczelarzy.