KZP Nowy Sącz
ul. Długosza 70, 33-300 Nowy Sącz
tel sklep: +48 18 44 22 953
tel biuro: +48 699 862 949
SKLEP PSZCZELARSKI:
Pn - Pt - 8:00 - 17:00
Sobota - 8:00 - 13:00
06 paź 2023

ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZĘT PSZCZELARSKI W RAMACH REFUNDACJI NA 2024 r.

ARiMR uruchomił nabór wniosków od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. na zakup sprzętu pszczelarskiego na rok 2024.

W związku z powyższym można już składać zapotrzebowanie na zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach refundacji na rok 2024.

Zapotrzebowanie proszę składać drogą mailową lub osobiście w Biurze KZP na załączonych formularzach.

KARTA ZAPOTRZEBOWANIA NA SPRZĘT 2024 Pobierz

KARTA ZAPOTRZEBOWANIA NA SPRZĘT 2024 Pobierz

WAŻNE!! W ramach ww. rodzaju interwencji w roku pszczelarskim 2024 będą kwalifikowalne koszty ponoszone od dnia 16 października 2023 r.

Poniżej przypominamy podstawowe warunki ubiegania się o refundację zgodnie z regulaminem opublikowanym w marcu br.

Interwencją może być objęty pszczelarz będący producentem produktów pszczelich, spełniający następujące warunki:

– prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421);
– umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego);
– posiadający co najmniej 10 pni pszczelich.
Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla młodych pszczelarzy tj. tych którzy nie ukończyli 40 roku.

Refundacji podlegają koszty poniesione w trakcie danego roku pszczelarskiego.
Refundacja do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu beneficjentowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli (wg. stanu na dzień 30.09.2023 r.) i nie więcej niż 15 000 zł.

Do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się koszty zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:
1) miodarek,
2) odstojników,
3) dekrystalizatorów,
4) stołów do odsklepiania plastrów,
5) suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
6) topiarek do wosku,
7) urządzeń do kremowania miodu,
8) refraktometrów,
9) wózków ręcznych do transportu uli,
10) wialni do pyłku,
11) uli lub ich elementów,
12) krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych,
13) urządzeń do omiatania pszczół,
14) poławiaczy pyłku,
15) sprzętu do pozyskiwania pierzgi,
16) wag pasiecznych,
17) pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu),
18) kamer cyfrowych (wartość refundacji do 300 zł za kamerę).

Poniżej cały regulamin zaktualizowany przez ARiMR

REGULAMIN

Tagi: