KZP Nowy Sącz
ul. Długosza 70, 33-300 Nowy Sącz
tel sklep: +48 18 44 22 953
tel biuro: +48 699 862 949
SKLEP PSZCZELARSKI:
Pn - Pt - 8:00 - 17:00
Sobota - 8:00 - 13:00
14 paź 2022

SPOTKANIE DS. PSZCZELARSTWA PRZY MINISTRZE ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W WARSZAWIE

W dniu 13.10.2022 r. Karpacki Związek Pszczelarzy uczestniczył w spotkaniu Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie Krajowego Planu Strategicznego w części dotyczącej wsparcia sektora pszczelarskiego oraz etapów jego wdrożenia do realizacji. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Niestety, wprowadzanie Planu Strategicznego w dziedzinie pszczelarstwa w dalszym ciągu jest w fazie przygotowywania i nie jest jeszcze zatwierdzony ostateczny Regulamin uczestnictwa w interwencji w sektorze pszczelarskim na rok 2023.

Pewnym jest, że osoba ubiegająca się o wsparcie musi posiadać wpis do Ewidencji Producentów (EP). Już teraz warto o ten numer wnioskować. Kolejną istotna zmianą jest to, że będzie obowiązywała liczba rodzin pszczelich na dzień składania wniosku, nie jak było do tej pory na 30.09. Składanie wniosków będzie tylko i wyłącznie droga elektroniczną.

W zakresie dalszych szczegółowych informacji pszczelarze muszą uzbroić się w cierpliwość!

Tagi: