KZP Nowy Sącz
ul. Długosza 70, 33-300 Nowy Sącz
tel sklep: +48 18 44 22 953
tel biuro: +48 699 862 949
SKLEP PSZCZELARSKI:
Pn - Pt - 8:00 - 17:00
Sobota - 8:00 - 13:00
28 wrz 2022

Realizacja interwencji w sektorze pszczelarskim w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Już wiadomo, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2023 będzie realizować Interwencje w sektorze pszczelarskim w ramach „ Planu Strategicznego dla Wspólnej polityki Rolnej na lata 2023-2027. Plan strategiczny obejmuje okres od 01.01.2023 r. ARiMR  na podstawie Wytycznych dotyczących interwencji w sektorze pszczelarskim przygotowanym przez MRiRW opracuje „ Regulamin uczestnictwa w interwencji w sektorze pszczelarskim na rok 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027”, który zostanie opublikowany na stronie internetowej ARiMR wraz z innymi szczegółami informacyjnymi.

W celu realizacji przedmiotowych interwencji w roku 2023 Agencja uruchomi nabór wniosków o przyznanie pomocy, których składanie będzie możliwe tylko i wyłącznie elektronicznie.

W oparciu o ww. Plan Strategiczny w ramach Interwencji w sektorze pszczelarskim od 2023 będą mogły wnioskować o pomoc następujące grupy beneficjentów:

1. Organizacje pszczelarskie działające w imieniu pszczelarzy w ramach interwencji:
  • inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
  • wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
  • pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół
 2. Pszczelarze indywidualni w ramach interwencji:
  • inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

W mechanizmach administrowanych przez Agencję mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów. Zatem każdy pszczelarz ubiegający się o pomoc indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji musi posiadać numer EP nadawany przez ARiMR. Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do Kierownika Biura Powiatowego ARIMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny na stronie internetowej ARMiR (https:www.gov.pl/web/armir)

 

Tagi: