Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Wojtek\Desktop\flaga_UE.jpg
Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Wojtek\Desktop\logo.gif
Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Wojtek\Desktop\euroregion.jpg
Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Wojtek\Desktop\logo_programu.jpg
 

 

 

 

 


Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionie „Tatry”

 

Aktualności i materiały do pobrania, związane z realizacją projektu Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionie "Tatry", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

 

PODSUMOWANIE

Podsumowanie projektu

Fotorelacja z Konferencji podsumowującej projekt

Nagranie z konferencji kończącej Projekt

Rola i  znaczenie  pszczoły  miodnej  w  środowisku naturalnym oraz zagrożenia wyginięcia pszczół w Euroregionie "TATRY" - BROSZURA

 

NOWE

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję - Projekt UE "Pszczoły w służbie człowieka i przyrody w Euroregionie TATRY - http://kzp.nsacz.pl/files/projekt_ue/zaproszenie.pdf

 

Instrukcje obsługi

Instrukcja połączenia komputera z projektorem - http://kzp.nsacz.pl/files/projekt_ue/INSTRUKCJA_polaczenie.pdf

Instrukcja obsługi projektora Acer P1200i - http://kzp.nsacz.pl/files/projekt_ue/instrukcja_projektor.pdf

 

Dokumentacja projektu

Wniosek o przyznanie dofinansowania - http://kzp.nsacz.pl/files/projekt_ue/wniosek.pdf

Zał. 6.1 Budzet projektu - http://kzp.nsacz.pl/files/projekt_ue/budzet.pdf

Zał. 6.2 Streszczenie projektu - http://kzp.nsacz.pl/files/projekt_ue/streszczenie.pdf

Konkurs plastyczny na plakat

Regulamin konkursu - http://kzp.nsacz.pl/files/projekt_ue/regulamin_kon_plakat.doc

Szkoły biorące udział - http://kzp.nsacz.pl/files/projekt_ue/szkoly_kon_plakat.pdf

 

Protokół komisji oceniającej Konkurs plastyczny na plakat - http://kzp.nsacz.pl/files/projekt_ue/protokol komisji konkursowej.pdf

Lista uczestników, którzy nadesłali prace - http://kzp.nsacz.pl/files/projekt_ue/wykaz_uczestnikow.pdf

Fotorelacja z prac komisji oraz prace przesłane w ramach konkursu.

Nagrody dla laureatów konkursu.

 

Ankieta do zbierania danych statystycznych n.t.  sytuacji pszczelarstwa w Euroregionie

Ankieta - http://kzp.nsacz.pl/files/projekt_ue/ankieta_statystyka.pdf

Inne materiały

Fotorelacja ze szkolenia dla wykładowców.

Konspekt dla wykładowców.

Lista obecności uczniów na prelekcji dla szkół

Prelekcja w SP nr 11 w Nowym Targu.