50 – Lecie Koła Pszczelarzy w Łącku

W dniu 05.09.2021r. Zarząd Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu na czele z Prezesem Andrzejem Budzem uczestniczył w obchodach 50 – lecia Koła Pszczelarzy w Łącku połączonych z poświęceniem sztandaru. W uroczystości wzięli również udział Zarządy Kół Pszczelarskich zrzeszonych w KZP.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. z poświęceniem sztandaru. Następnie w uroczystym korowodzie zgromadzeni przemaszerowali do Sali Sportowej gdzie odbyło się uroczyste świętowanie 50 – lecia Koła Pszczelarzy w Łącku. Piotr Kurpisz Prezes  Koła w Łącku przywitał wszystkich zgromadzonych i przedstawił krótką historię Koła. Prezes KZP w Nowym Sączu Andrzej Budz  oraz przybyli Prezesi Kół Pszczelarskich zrzeszonych w KZP złożyli na ręce Prezesa Koła Łącko Piotra Kurpisza gratulacje. Następnie zostały wręczone odznaczenia i dyplomy. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i rozmowami przy stole.