Zarząd KZP

Zarząd Karpackiego Związku Pszczelarzy

 

Prezes - Stanisław Kowalczyk

V-ce Prezes - Hilary Rysiewicz

V-ce Prezes - Tadeusz Leśniak

Sekretarz - Małgorzata Schabińska

Skarbnik - Wacław Białogłowicz

Członek Zarządu - Andrzj Budz

Członek Zarządu - Czesław Śmierciak

Członek Zarządu - Józef Rosiek

Członek Zarządu - Jan Kołacz


Komisja Rewizyjna Karpackiego Związku Pszczelarzy

 

Przewodniczący - Kazimierz Głód

V-ce Przewodniczący - Piotr Czernecki

Sekretarz - Paweł Michura

Członek Kom. - Jan Możdżeń

Członek Kom. - Józef Południak

 

Sąd Koleżeński

 

Przewodniczący - Stanisław Lenart

V-ce Przewodniczacy - Marek Moszczyński Grzymała

Sekretarz - Stanisław Bukowiec

Członek - Łukasz Leon

Członek - Zdzisław Twaróg