Zarząd KZP

Zarząd Karpackiego Związku Pszczelarzy

Prezes - Józef Rosiek

V-ce Prezes - Tadeusz Leśniak

V-ce Prezes - Tadeusz Marcisz

Sekretarz - Wacław Białogłowicz

Skarbnik - Małgorzata Schabińska

Członek Zarządu - Czesław Śmierciak

Członek Zarządu - Jan Kołacz

Członek Zarządu - Jacek Siedlarz


Komisja Rewizyjna Karpackiego Związku Pszczelarzy

 

Przewodniczący - Kazimierz Głód

V-ce Przewodniczący - Piotr Czernecki

Sekretarz -

Członek Kom. - Jan Możdżeń

Członek Kom. - Józef Południak

 

Sąd Koleżeński

 

Przewodniczący - Stanisław Lenart

V-ce Przewodniczacy - Marek Moszczyński Grzymała

Sekretarz - Stanisław Bukowiec

Członek - Łukasz Leon

Członek - Zdzisław Twaróg