Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju oferuje sadzonki wierzby iwy z własnej szkółki leśnej, położonej w leśnictwie Kopciowa. Sadzonki 2-letnie, wysokości 50-150cm, pochodzą z samosiewu. Na tym etapie nie można rozróżnić form – męskiej i żeńskiej.

Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju oferuje sadzonki wierzby iwy z własnej szkółki leśnej, położonej w leśnictwie Kopciowa. Sadzonki 2-letnie, wysokości 50-150cm, pochodzą z samosiewu. Na tym etapie nie można rozróżnić form – męskiej i żeńskiej. Pszczelarze będą mogli zakupić sadzonki w następujących cenach:

a)      sadzonki do 0,5m – 1,00zł/szt.

b)      sadzonki  powyżej 0,5m – 1,50zł/szt.

Pszczelarze gospodarujący w gminach Krynica-Zdrój i Muszyna otrzymają sadzonki z dużym rabatem.

Sprzedaż będzie dokonywana w szkółce leśnej Kopciowa przez Leśniczego Krzysztofa Urbana - tel: 502658079.

Dyrektor

Aleksander Kuszenin