Ruszył otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2021 r.

 

Informacji na temat konkursu można uzyskać klikając w poniższy link

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1875453,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-ekologii-.html

Źródło: www.malopolska.pl