Smutna wiadomość. Odszedł Kol. Hilary Rysiewicz

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 06 listopada br. odszedł od nas Kol. Hilary Rysiewicz, - członek Koła Pszczelarzy w Bobowej, wieloletni Prezes tego koła oraz wieloletni V-ce Prezes i jeden ze współzałożycieli Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Bardzo aktywny pszczelarz, delegat na Zjazd KZP, Członek Honorowy KZP, odznaczony najwyższą statuetką KZP z nr 1.Bardzo chętnie dzielił się swoją wiedzą pszczelarską, koleżeński, nikomu nie odmawiał pomocy. Będzie nam go brakowało. Pan wezwał go do siebie, gdzie znajdzie miejsce obok innych wspaniałych, zasłużonych pszczelarzy i bliskich. Odszedł poważany i lubiany, dobry człowiek.

Odejście Pana Hilarego jest dużą stratą dla środowiska  pszczelarskiego. Pszczelarze Karpackiego Związku, Zarząd oraz pracownicy łącza się w smutku z rodziną i bliskimi zmarłego oraz wyrażają wyrazy współczucia.

Cześć jego pamięci !