Kurs rzeczoznawców chorób pszczół

W dniach 30.08.2019-01.09.2019 oraz 20-22.09.2019r. w ramach projektu "Małopolska Pszczoła" Karpacki Związek Pszczelarzy przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego organizuje Kurs dla rzeczoznawców chorób pszczół. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej w podanych wyżej terminach.

ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI Z ZAKOŃCZONEGO KURSU

Na koniec odbędzie się test zaliczeniowy i wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Organizator zapewnia wyżywienie oraz nocleg dla zainteresowanych uczestników.

Uczestnictwo w wykładach jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje dostępne są w biurze KZP na ul. Długosza 70 w Nowym Sączu.

 

 

PROGRAM

I. Biologia rodziny pszczelej

1.                 Anatomia i fizjologia pszczoły miodnej

2.                 Biologia rodziny pszczelej

3.                 Mechanizmy odpornościowe pszczoły i rodziny pszczelej

A.                Odporność wrodzona

B.                Odporność nabyta

C.                Odporność kolonijna

D.                Odporność sekrecyjna

E.                 Wpływ substancji obcych na mechanizmy obronne rodziny pszczelej (immunostymulacja i immunosupresja)

F.                 Mechanizmy odpornościowe w wybranych chorobach pszczół

Blok 10 godzin - mgr inż. Adriana Mirecka

II. Choroby pszczół

1.                 Choroby wirusowe

2.                 Choroby bakteryjne

3.                 Choroby grzybicze

4.                 Choroby pasożytnicze

5.                 Diagnostyka różnicowa chorób czerwiu

6.                 Choroby nieinfekcyjne

7.                 Szkodniki wosku, miody i pyłku

Blok 16 godzin – dr n. wet. Maria Zoń, mgr inż. Adriana Mirecka

III. Postępowanie w celu rozpoznania chorób pszczół

1.                 Przegląd pasieki

2.                  Przepisy regulujące zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób pszczół na terenie UE i w Polsce

3.                 Zabiegi higieniczne i lecznicze w pasiece w oparciu o przepisy

Blok 10 godzin - dr n. wet. Maria Zoń

IV. Zatrucia pszczół

1.                 Rozpoznawanie i postępowanie przy zatruciach chemicznych

2.                 Aktualna sytuacja zatruć ostrych i chronicznych u pszczół w Polsce

3.                 Zatrucia alimentarne

Blok 4 godziny – dr n. wet. Maria Zoń, mgr inż. Adriana Mirecka

V. Ćwiczenia praktyczne

1.                 Badanie osypów

2.                 Wstępna ocena stopnia porażenia Nosema spp.

3.                 Szybka diagnostyka chorób bakteryjnych czerwiu

4.                 Postępowanie w pasiece

5.                 Prowadzenie dokumentacji

6.                 Szacowanie strat

7.                 Test zaliczeniowy kursu

Blok 10 godzin – dr n. wet. Maria Zoń, mgr inż. Adriana Mirecka

 

HARMONOGRAM

PIĄTEK 30.08.2019

12:30-14:00 – obiad

14:00-15:30 – wykłady 90 min

15:45-17:15 - wykłady 90 min

17:30-18:45 – kolacja

18:45-20:15 – wykłady 90 min

20:30-22:00 – wykłady 90 min

Łącznie: 8h lekcyjnych

 

SOBOTA 31.08.2019

8:00-9:00 – śniadanie

9:00-10:30 – wykłady 90 min

10:45-12:15 – wykłady 90 min

12:30-14:00 – wykłady 90 min

14:00-15:30 – przerwa obiadowa

15:30-17:00 – wykłady 90 min

17:15-18:45 – wykłady 90 min

19:00-20:30 – wykłady 90 min

20:45 – kolacja

Łącznie: 12h lekcyjnych

 

NIEDZIELA 01.09.2019

8:00-9:00 – śniadanie

9:00-10:30 – wykłady 90 min

10:45-12:15 – wykłady 90 min

12:30-14:00 – wykłady 90 min

14:00 – obiad

Łącznie: 6h lekcyjnych

 

PIĄTEK 20.09.2019

15:00-15:45 – kwaterunek

15:45-17:15 – wykłady 90 min

17:30-19:00 – wykłady 90 min

19:15-20:00 – wykłady 45 min

20:45 - kolacja

Łącznie: 5h lekcyjnych

 

SOBOTA 21.09.2019

8:00-9:00 – śniadanie

9:00-10:30 – wykłady 90 min

10:45-12:15 – wykłady 90 min

12:30-14:00 – wykłady 90 min

14:00-15:30 – przerwa obiadowa

15:30-17:00 –wykłady 90 min

17:15-18:45 – wykłady 90 min

19:00-20:30 – wykłady 90 min

20:45 – kolacja

Łącznie 12h lekcyjnych

 

NIEDZIELA 22.09.2019

8:00-9:00 – śniadanie

9:00-11:00 – wykłady

11:15-12:15 – wykłady

12:30-13:50 – wykłady

14:00-15:00 – test zaliczeniowy

15:00 – obiad

Łącznie: 7h lekcyjnych

 

POMIĘDZY BLOKAMI WYKŁADOWYMI 15 MINUTOWE PRZERWY KAWOWE