Konferencja "Ochrona róznorodności biologicznej, ekologia oraz znaczenie i ochrona owadów zapylających" 2018 r.

Karpacki Związek Pszczelarzy zorganizował i przeprowadził Konferencję Pszczelarską pt: " Ochrona różnorodności biologicznej, ekologia oraz znaczenie i ochrona owadów zapylających", która była ostatnim punktem realizowanego projektu w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie - Małopolska Pszczoła. Konferencja zgromadziła licznych gości i pszczelarzy, którzy wysłuchali - Oceny pszczelarstwa na terenie działania Karpackiego Związku Pszczelarzy w sezonie 2018 r. następnie wykładów: "Pszczoła car. Dobra - rejon hodowli zachowawczej" - mgr Tadeusz Leśniak, "Produkty pszczele w odżywianiu, profilaktyce i leczeniu" - mgr Narcyz Kędziora. W trakcie konferencji Przewodniczący Komisji Konkursowej kol. Hilary Rysiewicz ogłosił wyniki Konkursu Pasiek KZP edycji 2018, który przedstawia się następująco:

- dwa równorzędne I miejsca zajęli - Gut Misiaga Jacek    - Koło Pszczelarzy w Nowym Targu,

- Szczechowicz Stanisław - Koło Pszczelarzy w Nowym Targu,

- dwa równorzędne II miejsca zajęli - Gołyźniak Bogdan - Koło Pszczelarzy w Muszynie,

- Orzeł Marian - Koło Pszczelarzy w Laskowej,

- trzy równorzędne miejsca III zajęli - Zięba Józef - Koło Pszczelarzy w Bobowej,

- Dyl Jerzy - Koło Pszczelarzy w Łużnej,

- Żabiński Stanisław - Koło Pszczelarzy w Ochotnicy Dolnej.

Laureaci konkursu oprócz gratulacji odebrali Dyplomy oraz Bony Wartościowe do realizacji w sklepie pszczelarskim KZP. Zdjęcia z przeglądu pasiek znajdują się w naszej internetowej galerii.

Kolejnym punktem konferencji było zaprezentowanie Sali Konferencyjnej KZP, która w ramach przeprowadzonego w/w projektu została wyremontowana, wyposażona w urządzenia audio wizualne, nagłaśniające, nowe meble. Pasieka przy związku służy warsztatom pszczelarskim dla pszczelarzy ale również dzieciom i młodzieży szkolnej. Na sali konferencyjnej znajduje się Tablica Zasłużonych dla Karpackiego Związku Pszczelarzy i w tym roku na tej tablicy znalazły się kolejne n/w nazwiska:

- śp. Mirek Franciszek,

- śp. Korona Stanisław,

- śp. Ładziak Władysław,

- śp. Tołścik Józef,

- śp. Opioła Jan,

- śp. Zelek Piotr,

- śp. Mleczko Eugeniusz,

- śp. Opyd Józef,

- śp. Migacz Henryk,

- śp. Gawrych Bernard,

- śp. Tuleja Krzysztof,

- śp. Pierwoła Franciszek,

- śp. Łacny Franciszek.

Sala konferencyjna oraz tablica zasłużonych została poświęcona przez naszych, związkowych opiekunów duchowych - ks. Jana Wnęka i ks. Mirosława Cidyłę.

Bardzo ważnym elementem konferencji było uhonorowanie Pani Urszuli Nowogórskiej - Przewodniczącej Sejmiku Małopolskiego - Statuetką KZP, najwyższym wyróżnieniem Karpackiego Związku Pszczelarzy za zasługi na rzecz pszczelarstwa w naszym regionie.

Ostatnim punktem konferencji było poświęcenie opłatków, kolęda, połamanie się opłatkiem i złożenie życzeń Bożonarodzeniowych i Noworocznych oraz posilenie się uroczystym obiadem.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za obecność, pomoc, słowo a fotografom za utrwalanie wydarzenia. Zdjęcia do obejrzenia w naszej galerii (niebawem).

Za Zarząd KZP - Stanisław Kowalczyk - Prezes KZP

 

<>